Fågelsången 3

I centrala Ängelholm ligger fastigheten Fågelsången.

I centrala Ängelholm har vi i fastigheten Fågelsången planlagt bostäder. Här har vi byggt 69 fräscha hyreslägenheter. Projektet är en del av Backahills vision att förtäta Ängelholms stadskärna.

Vi vill att ytor – i det här fallet ovanpå parkeringsplatser – utnyttjas mer effektivt till attraktiva, centrala bostäder för fler. Hela projektet blev klart under 2022 med inflyttning under våren 2023.

Fågelsången är också Backahills första nybygge enligt bolagets nya miljöpolicy och kommer att drivas i linje med certifieringen Miljöbyggnad Silver.