Fågelsången 3

I centrala Ängelholm har vi i fastigheten Fågelsången planlagt för bostäder. Här planerar vi att bygga 69 fräscha hyreslägenheter. Byggstart 2020.

I centrala Ängelholm har vi i fastigheten Fågelsången planlagt för bostäder. Här planerar vi att bygga 69 fräscha hyreslägenheter. Projektet är en del av Backahills vision att förtäta Ängelholms stadskärna.

Vi vill att ytor – i det här fallet ovanpå parkeringsplatser – utnyttjas mer effektivt till attraktiva, centrala bostäder för fler. Siktet är inställt på en fastställd detaljplan och bygglov under 2019.

Fågelsången är också Backahills första nybygge enligt bolagets nya miljöpolicy och kommer att drivas i linje med certifieringen Miljöbyggnad Silver.