Diös

Ett fastighetsbolag som finns i tio prioriterade städer från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Diös är ett fastighetsbolag som finns i tio prioriterade städer från Borlänge i söder till Luleå i norr. Fastigheterna är koncentrerade till centrum i respektive stad. Strategin handlar om smart stadsutveckling.

Genom att utveckla våra fastigheter med fler attraktiva mötesplatser, bostäder, butiker och kontor möjliggörs tillväxt för företagets hyresgäster. 

Besök gärna www.dios.se