Cityhandeln Storgatan

Vi är en engagerad aktör i stadsutvecklingen och ser långsiktigt på stadskärnans omvandling. 

Cityhandeln i Ängelholm med Storgatan som huvudstråk är i ständig förändring och det behöver finnas en mångfald av butiker, kaféer, restauranger, aktiviteter och upplevelser för att centrum ska fortsätta vara en given mötesplats. 

En mellanstor stad som Ängelholm behöver ha ett attraktivt butiksutbud för att locka både invånarna och utomstående att handla i staden framför att välja att åka till närmaste storstad eller shoppingcenter.

Ett exempel på vårt engagemang i Ängelholms stadskärna är ÄHLM Market, ett nytänkande koncept kring hur cityhandeln kan fortsätta leva och locka till upplevelser. ÄHLM Market ska bli en central handelsplats med ett stort och varierat utbud av handel, mat och dryck, upplevelser och service, lätt tillgängligt för alla ängelholmare och besökare.