Cityhandeln Storgatan

Vi är en engagerad aktör i stadsutvecklingen och ser långsiktigt på stadskärnans omvandling. 

Cityhandeln med Storgatan som huvudstråk är i ständig förändring och det behöver finnas en mångfald av butiker, kaféer, restauranger, aktiviteter och upplevelser för att centrum ska fortsätta vara en given mötesplats.