Båtsmannen

Vi kallar projektet Sollyckan och planerar för byggstart under 2023/24

Sollyckan i Båstad

Nedan kan du läsa om vårt projekt Sollyckan i Båstad. Vi har samlat information och lite fakta utifrån dagens förutsättningar och möjligheter. För att lättare få en överblick av Sollyckan projektet har vi tagit fram 3 datoranimerade filmer där ni enkelt får en överblick över kvarteret Båtsmannen och projektet Sollyckan. Se våra uppdaterade filmer från mars 2021- klicka på länkarna nedan!

Det är viktigt att arbeta för ett hållbart samhälle. Inte enbart ur ett ekologiskt perspektiv i form av resurshushållning utan även ekonomisk och social hållbarhet behövs. Den sociala hållbarheten omfattar bra bostäder, meningsfull sysselsättning, fritid, umgänge, upplevelser, kultur osv. Utan dessa saker mår vi inte bra.

I ett samhällsplaneringsperspektiv innebär befolkningsökningen i världen att vi behöver utnyttja de platser vi exploaterar på ett effektivare sätt. Mängden odlingsbar mark minskar oroväckande även i vårt land. Vi behöver förtäta våra städer i stället för att bre ut oss om vi vill nå balans i hushållningen. För de flesta av oss utgör våra städer den plats där vi söker vår sociala plats. Staden behöver vara attraktiv och erbjuda ett bra utbud av tjänster, service, kultur, handel, bostäder och mötesplatser.
 

Särskilt mycket ökar andelen äldre i vårt samhälle. Våra seniorer är också allt friskare och mer aktiva högt upp i åren. Det finns fler år att njuta av efter fasen när man varit mer produktiv. År som kanske används för upplevelser, resor och kultur i högre utsträckning. Många vill bo kvar på den plats där man byggt upp ett socialt nätverk. Avsaknaden av attraktiva bostäder gör att många bor kvar i onödigt stora villor eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt trots att de är ansträngande att underhålla och sköta. Ska man få någon att lämna villan måste det finnas bekväma och bra bostäder på goda lägen att flytta till. Då startas flyttkedjor där andra familjer lämnar mindre bostäder och flyttar in i villorna.

I kvarteret Båtsmannen i Båstad finns goda förutsättningar för ett inspirerande bostadsprojekt som man kan känna sig sugen på att bo i när man uppnått pensionsåldern. Platsen är central i Båstad men dåligt utnyttjad idag. Här är det lätt att skapa fina miljöer och livskvalitet – och det är vår ambition. Vårt högkvalitativa seniorbostadskoncept kallar vi för Sollyckan, en anspelning på ljuset och gemenskapen som projektet erbjuder.

Trädgården är för många en källa till glädje. Att kunna påta i trädgården och få plantor att växa är både avkopplande och livgivande. Sollyckan baseras på en överglasad gemensam innergård där det går att njuta av trädgårdens alla fördelar under hela året. Oavsett årstid erbjuder Sollyckans trädgård en nederbördsfri miljö att vistas i, med sekatören, boulekloten eller kaffekorgen i vänners sällskap. Glastaket ger rummet ett medelhavsklimat och bidrar även till en effektiv energihushållning. Runt innergården löper loftgångar som ger direktkontakt med det delade uterummet och överblick åt alla lägenhetsinnehavare. Det skapas snabbt en gemenskap när alla boende dagligen rör sig i de allmänna ytorna.
 

Sollyckan kommer att ha cirka 30 lägenheter i storlekar från 52 till 107 kvadratmeter. Man bor bekymmersfritt mitt i centrala Båstad och har nära till det mesta. Bostadsrättsinnehavarna kan njuta av ett bekvämt boende med bilparkering i källaren, gemensamhetslokal, gemensamt spa och behandlingsrum samt några butikslokaler utmed Köpmansgatan. Den gröna innergården bjuder på olika platser för samvaro i mindre eller större grupp. En takterrass finns också till förfogande där det går att blicka ut över Laholmsbukten.

Byggnaderna har utformats med varierande gavlar utåt gatan och med träpaneler som fångar upp den äldre Båstadkaraktären. Husen får olika kulörer, bredder och höjder på två till tre våningar. På en gavel mot Tennisvägen planeras, som en hyllning till Märta Måås Fjetterström, en stor väggmålning inspirerad av hennes vävkonst. På balkonger och in mot innergården kommer husen att ha en varm träkänsla i fasaderna. Trädgårdsrummet kan bara anas från vissa vinklar i stadsrummet och väcker en nyfikenhet hos betraktaren. Belysningen av innergården görs likt en park med upplysta punkter och gångar, men i övrigt följer ljuset dagsljusets vandring.

Sollyckan är än så länge en vision som vi arbetar med för att kunna förverkliga. Vi hoppas att projektet ska kunna gå in i skarpt läge under 2023/24. Har du frågor eller är intresserad av att få löpande information kring Sollyckan, kontakta Backahill på tel 0431-79230 eller anmäl intresse i vårt formulär.

Titta gärna på filmen som visar lite hur det kommer att kunna se ut interiört i den fina innergårdsmiljön.
Klicka här!
 

Bilden till vänster visar fasaden från sydöst. Klicka på länken nedan för att se lite mer hur det kan komma att se ut.
Film