Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill

Ledning

Anders Nelson
VD
0431-41 51 01
nelson [at] backahill.se
Sara Karlsson
Strategi & Projekt
0431- 79 230
sara [at] bastadforetagsby.se
Svante Paulsson
Strategi och projekt
0431-41 51 03
paulsson [at] backahill.se
Magnus Swärdh
Ekonomi och finans
0431-41 51 02
swardh [at] backahill.se
Jerry Zander
Fastighetschef, projektutveckling, uthyrning lokaler
0431-41 51 06
zander [at] backahill.se
Annette Bergenhem
Ekonomi och finans
0431-41 51 24
bergenhem [at] backahill.se
Dag Thulin
Marknad och projektutveckling
0431- 41 51 19
thulin [at] backahill.se

Ekonomi

Annette Bergenhem
Ekonomi och finans
0431-41 51 24
bergenhem [at] backahill.se
Charlotta Färemo
Ekonomi och finans
0431-41 51 04
faremo [at] backahill.se
Suzanne Felix
Ekonomi och finans
0431-41 51 09
suzanne.felix [at] backahill.se
Christina Hedlund
Ekonomi och finans
0431-41 51 07
hedlund [at] backahill.se
Maria Sönne
Ekonomi och finans
0431-41 51 22
sonne [at] backahill.se
Oscar Swärdh
Ekonomi & finans
0431-41 51 21
oscar.swardh [at] backahill.se

Marknad

Dag Thulin
Marknad & Projektutveckling
0431-41 51 19
thulin [at] backahill.se
Frida Paulsson
Marknadskoordinator
+46 (0)703-533833
frida [at] backahill.se

Administration

Christel Larsson
Kontor / Reception
0431-41 51 20
larsson [at] backahill.se

Uthyrning

Maria Zander
Uthyrning av bostäder
0431-41 51 05
maria.zander [at] backahill.se

Förvaltning

Martin Persson
Fastighetsförvaltare
0431-41 51 08
martin.persson [at] backahill.se
Lennart Wahlén
Fastighetstekniker
Jonas Bengtsson
Fastighetstekniker
Mats Christensson
Fastighetstekniker
Niclas Petersson
Fastighetstekniker
Semsa Hamic
Lokalvårdare
Saliha Muratovic
Lokalvårdare
Fredrik Henrysson
Fastighet & Projekt - Bjäre
070-976 45 34
henrysson [at] backahill.se
To the top