Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Våra fastigheter och projekt inom vård och omsorg.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill

Ledning

Anders Nelson
VD
0431-41 51 01
Sara Karlsson
Strategi & Projekt
0431- 79 230
Svante Paulsson
Strategi och projekt
0431-41 51 03
Magnus Swärdh
Ekonomi och finans
0431-41 51 02
Jerry Zander
Fastighetschef, projektutveckling, uthyrning lokaler
0431-41 51 06
Annette Bergenhem
Ekonomi och finans
0431-41 51 24
Dag Thulin
Marknad och projektutveckling
0431- 41 51 19

Ekonomi

Annette Bergenhem
Ekonomi och finans
0431-41 51 24
Charlotta Färemo
Ekonomi och finans
0431-41 51 04
Suzanne Felix
Ekonomi och finans
0431-41 51 09
Christina Hedlund
Ekonomi och finans
0431-41 51 07
Maria Sönne
Ekonomi och finans
0431-41 51 22
Oscar Swärdh
Ekonomi & finans
0431-41 51 21

Marknad

Dag Thulin
Marknad & Projektutveckling
0431-41 51 19
Frida Paulsson
Marknadskoordinator
+46 (0)703-533833

Administration

Christel Larsson
Kontor / Reception
0431-41 51 20

Uthyrning

Maria Zander
Uthyrning av bostäder
0431-41 51 05

Förvaltning

Martin Persson
Fastighetsförvaltare
0431-41 51 08
Lennart Wahlén
Fastighetstekniker
Jonas Bengtsson
Fastighetstekniker
Mats Christensson
Fastighetstekniker
Niclas Petersson
Fastighetstekniker
Semsa Hamic
Lokalvårdare
Saliha Muratovic
Lokalvårdare
Fredrik Henrysson
Fastighet & Projekt - Bjäre
070-976 45 34
To the top