Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Med tanke på miljön

Miljöarbetet blir allt viktigare i Backahills verksamhet. Vår målsättning är att skapa hållbara lösningar, både i vårt dagliga arbete och när vi driver nya utvecklingsprojekt. Det handlar inte bara om medvetet resurstänkande utan också om att vara öppen för innovationer. Ett aktuellt exempel är installationen av solceller på hotell Riviera Strand, vårt nya projekt i Båstad. Det är en energilösning som kommer att ge miljövinster många år framöver.

To the top