Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Ledning

Prata, mejla, skriva? Här finns alla uppgifter för dig som vill ha kontakt med oss. Vi hörs!

VD
Anders Nelson
Telefon: 0431-41 51 01
E-post: nelson [at] backahill.se
Strategi & Projekt
Sara Karlsson
Telefon: 0431- 79 230
E-post: sara [at] bastadforetagsby.se
Strategi och projekt
Svante Paulsson
Telefon: 0431-41 51 03
E-post: paulsson [at] backahill.se
Ekonomi och finans
Annette Bergenhem
Telefon: 0431-41 51 24
E-post: bergenhem [at] backahill.se
Ekonomi och finans
Magnus Swärdh
Telefon: 0431-41 51 02
E-post: swardh [at] backahill.se
Fastighetschef, projektutveckling, uthyrning lokaler
Jerry Zander
Telefon: 0431-41 51 06
E-post: zander [at] backahill.se
Marknad och projektutveckling
Dag Thulin
Telefon: 0431- 41 51 19
E-post: thulin [at] backahill.se
To the top