Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Våra fastigheter och projekt inom vård och omsorg.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Ledning

Prata, mejla, skriva? Här finns alla uppgifter för dig som vill ha kontakt med oss. Vi hörs!

VD
Anders Nelson
Telefon: 0431-41 51 01
Strategi & Projekt
Sara Karlsson
Telefon: 0431- 79 230
Strategi och projekt
Svante Paulsson
Telefon: 0431-41 51 03
Ekonomi och finans
Annette Bergenhem
Telefon: 0431-41 51 24
Ekonomi och finans
Magnus Swärdh
Telefon: 0431-41 51 02
Fastighetschef, projektutveckling, uthyrning lokaler
Jerry Zander
Telefon: 0431-41 51 06
Marknad och projektutveckling
Dag Thulin
Telefon: 0431- 41 51 19
To the top