Nya rutiner på grund av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset som nu cirkulerar i världen, ser vi över vår verksamhet för att minska risk för smittspridning. Vi följer utvecklingen och informationen från myndigheterna. Löpande gör vi bedömningar kring hur vi i vår verksamhet ska förhålla oss till de utmaningar som dyker upp. Därför gör vi ett par tillfälliga förändringar i den dagliga driften.
 
Som ett led i detta säkerhetsarbete kommer vi från och med idag, den 18:e mars att vid felanmälan fråga dig om du eller någon i ditt hushåll har någon smittsam sjukdom, symptom för Corona-viruset eller har befunnit sig i något riskområde nyligen. Skulle så vara fallet kommer vi att göra en bedömning om vi kan avvakta med reparationen tills ni alla åter är friska.
Kontoret håller öppet som vanligt, men vi uppmuntrar till kontakt via telefon. Vi ber er därför att göra felanmälan som vanligt via telefon, 0431- 41 51 05.
Du når oss även på vår växel 0431–41 51 00.
Av omtanke för både er kunder och för våra anställda kommer vi dessutom att begränsa antalet hembesök för bland annat reparationer. Vi prioriterar därför inte icke-akuta felanmälningar och genomförandetiden kommer att bli längre än vanligt.
 
Förändringarna är tillfälliga och genomförs eftersom vi under en dag träffar många hyresgäster. Vi strävar efter att skydda både personal och dig som hyresgäst.
God handhygien är en viktig faktor för att minska spridningen. Var därför extra noggrann med att tvätta händerna just nu. 
Vi hoppas på din förståelse, åtgärden gäller så länge risk för smittspridning kvarstår. Vi följer dagligen Folkhälsomyndighetens rekommendationer.