Nya bostäder i Ängelholms centrum

Backahill Bostäder AB har gett Peab Sverige AB i uppdrag att uppföra 65 lägenheter ovanpå ett parkeringsdäck på kv. Fågelsången 3 i Ängelholm. Fastigheten är belägen mellan Rönneå och Storgatan och har en historik som del av en större läderfabrik. 

Byggnationen är utformad av Möller Arkitekter och får en magasinsliknande karaktär i tegel som minner om den forna fabriksepoken. Det blir tre nya huskroppar i 5 till 6 våningar längs kanterna på parkeringsdäcket. Ovanpå parkeringsdäcket läggs ett bjälklag där en gemensam gårdsmiljö skapas för de boende. Hörnet mot det centrala handelsstråket utformas med en lokal i två plan. Projektet kommer att uppföras i enlighet med Miljöbyggnad Silver och förses med solpaneler som komplement.

Bygget påbörjas i januari 2021 och förväntas vara inflyttningsklart 24 månader senare.