Backahill och Melin Fastigheter planerar unikt kvarter i Ängelholm

Två av Ängelholms största fastighetsägare och stadsutvecklare, Backahill och Melin Fastigheter, vill tillsammans skapa ett nytt kvarter med unik karaktär och innehåll på Stationsområdet. I det gemensamma projektet Solbruket & Sockertoppen, som det vinnande förslaget från Möller Arkitekter heter, vill man bygga både bostadsrätter för aktiva seniorer och ett punkthus med hyreslägenheter för mindre hushåll.

– Vi har identifierat framtida behov och om jag får säga det själv så är det ett mycket attraktivt förslag som vi valt. Det finns ett långt drivet hållbarhetstänk och de sociala aspekterna har satts i första rummet, säger Backahills vd & koncernchef, Lennart Mauritzson i en kommentar.

Det är första gången som de båda bostadsbolagen gör gemensam sak kring ett fastighetsprojekt:
– Melin Fastigheter är en etablerad och seriös aktör som verkat över generationer i Ängelholm. Vi känner varandra väl och har många gemensamma beröringspunkter, inte minst vill vi båda fortsätta utveckla Ängelholm till en attraktiv ort att bo, leva och vara verksam i, säger Lennart Mauritzson.

Det är på fastigheten Betvågen 5 på nya Stationsområdet som de båda fastighetsbolagen gemensamt vill bygga nya boenden. I en tävling valdes Möller Arkitekters förslag Solbruket & Soltoppen ut som vinnare. Förslaget innebär att ett nytt kvarter byggs där behov för olika generationer och livssituationer tillfredsställs.

Solbruket är bostadsrätter för aktiva seniorer med attraktiva kvaliteter som en gemensam inglasad innergård i söderläge med medelhavsklimat, gemensamhetslokal och spa. Totalt är det tre huskroppar, 4 eller 5 våningar höga, som inrymmer totalt 63 lägenheter där samtliga har entréerna mot vinterträdgården. Man bygger en meter ovanför markplan vilket ger insynsskydd redan på första våningen samtidigt som utgrävningen för källarplanet inte blir lika omfattande. 

Sockertoppen är ett punkthus med totalt 41 hyreslägenheter (1 till 3 rum) med en tyngdpunkt på tvåor. På den 10:e och översta våningen finns gemensamhetslokal, terrass med spektakulär utsikt över Skälderviken samt arbetsstationer. Lägenheternas storlek är anpassade för ensamhushåll eller den lilla familjen där det finns en stor efterfrågan.
– Vi ser hyreslägenheterna främst för unga och medelålders som antingen studerar eller arbetar. Bostadsrätterna tänker vi är till för aktiva seniorer som vill köpa sin lägenhet och njuta av livet, säger Lennart Mauritzson.

Det nya kvarteret har ett centralt stationsnära läge och kommer att ligga diagonalt intill det nya stadshuset. Det finns också ett par verksamhetslokaler i byggnaderna och en offentlig del av den inglasade innergården där man hoppas få till en uteservering kopplad till ett café samt stora gröna partier.
– Här finns plats för olika personligheter, åldrar, familjekonstellationer och verksamheter. Vi vill att det blir en mötesplats för alla åldrar och bara för att du bor själv ska du inte behöva vara ensam.

Både Solbruket och Sockertoppen byggs i tegel och trä och i enlighet med Miljöbyggnad silver.
Backahill och Melin Fastigheter har nu ansökt om planläggning i enlighet med förslaget som kan stå färdigt i slutet på 2025.

Stationsområdet i Ängelholm är ett område vars omvandling redan har påbörjats och kommer att fortskrida i flera olika etapper. Kommunens mål är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett nytt stadshus, kontor- och affärslokaler samtidigt som det gröna ska få ta plats i en hållbar och attraktiv stadskärna som är till för människor och möten.