BACKAHILL FÖRVÄRVAR SÖDRA SJUKHUSOMRÅDET AV HÄLSOSTADEN

Backahill har igenom anbudsförfarande valts ut som köpare av Hälsostadens del av södra sjukhusområdet i Ängelholm. Fastighetsköpet, som omfattar 61 000 kvadratmeter, innebär att man nu kan gå vidare och förverkliga ett Campus Ängelholm.

Campus Ängelholm är planerna på att skapa högskoleutbildningar och andra högre utbildningar i Ängelholm med Backahill som en av initiativtagarna. Campus kommer att omfatta både utbildningsanläggningar och studentboenden. Senast 2025 ska högskoleutbildningar i samarbete med Högskolan i Halmstad finnas på plats.

Backahills vd & koncernchef Lennart Mauritzson är nöjd: 
”Det är otroligt tillfredsställande att nu ha en plats där vi kan fullfölja projektet Campus Ängelholm på. En framtidssatsning på kompetensförstärkning i Ängelholm som kommer att ha stor inverkan på hela bygdens utveckling.” 

Södra sjukhusområdet är sedan tidigare uppdelat i två delar där Ängelholmshem äger den södra delen som nyligen eldhärjades. Tanken är att planlägga hela området till en helt ny stadsdel med bostäder och verksamheter utöver campus.

Campus Ängelholm är ett projekt initierat av Backahill 2019 tillsammans med Ateneum och Falvir i syfte att få till stånd högskoleutbildningar i Ängelholm senast 2025. Ett LOI med samma syfte tecknades av Ängelholms Akademi i november 2021 med Högskolan i Halmstad och Ängelholms kommun.


För ytterligare information:
Lennart Mauritzson, VD & koncernchef Backahill AB, tel 0725-70 80 80 eller mauritzson@backahill.se