Backahill bygger för framtiden och satsar på hållbara fastigheter i ny Miljö- och Energistrategi

Ett spännande projekt tillsammans med Öresundskraft.

År 2018 tog Backahill fram en Miljöpolicy vilket innebar ett första steg i satsningen på ett mer medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 påbörjades sedan antal åtgärder för att leva upp till policyn. För att utveckla arbetet ytterligare och ta nästa steg i arbetet så bestämde man sig för att tillsammans med Öresundskraft att ta fram en Miljö- och Energistrategi. 

I vår Miljö- och Energistrategi redovisar vi vår målsättning: att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för oss är att arbeta på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen och fastigheter för våra kunder. 

Vi har sedan en tid tillbaka tagit beslutet att certifiera all nybyggnation i enlighet med Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council, säger Jerry Zander, fastighetschef på Backahill. 

Vår strategi sträcker sig över en femårsperiod och det är mycket som ska ske framöver. Bland annat ska all vår energianvändning bli klimatneutral, dvs. komma från förnybara källor (t ex sol, vind och vatten). Vi ska även sträva efter minskad energianvändning, utveckling av förnyelsebar energi och utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial i våra byggnader. 

Varför ansåg Backahill att det behövdes en Miljö- och Energistrategi?
Vår kärnverksamhet är fastighetsförvaltning och långsiktigt byggande. Det är därför oerhört viktigt att vi gör detta beständigt. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem bör minskas så att vi hittar en balans med ekosystemet, säger Lennart Mauritzson, VD på Backahill.

Fastighetsbranschen står för nästan 20% av de inhemska växthusgaserna i Sverige och det behöver vi göra någonting åt. Att ha en klar riktning med energi och miljöarbetet är avgörande för att nå resultat. 

Nu när vi har fördjupat oss och vet vilka frågor som faktiskt påverkar klimatet blir det lättare att prioritera vilka åtgärder vi ska göra för respektive fastighet, säger Lennart Mauritzson, VD på Backahill.