Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill AB rekryterar koncernchef / VD!

Företagets snabba utveckling de senaste åren kräver stort fokus inom valda affärsområden. Ett tydligt nyckeltal är bolagets balansomslutning som nästan dubblerats på fem år.

Som ett led i Backahills fortsatta utveckling och vidare fokusering har företaget rekryterat Lennart Mauritzson till koncernchef/VD. Idag innehar Lennart tjänsten som CFO inom den börsnoterade koncernen Thule Group. Han har en gedigen utbildning, bland annat en examen inom ekonomi och studier i juridik. Lennart kommer att tillträda tjänsten senast i
februari 2020.

”Vi känner stor glädje i att få möjligheten att rekrytera Lennart Mauritzson till ny VD och koncernchef i Backahill AB. Lennart har stor erfarenhet kring bolagsutveckling genom såväl organisk tillväxt som förvärv.”
Styrelsen och familjen Paulsson

”Jag känner mycket för den lokala närvaron samtidigt som min erfarenhet från större börsnoterade bolag kommer att passa Backahills framtida satsningar på ett bra sätt. Jag ser fram emot ett spännande och utmanande arbete tillsammans med familjen Paulsson.”
Lennart Mauritzson, tillträdande VD och koncernchef Backahill AB

”Rekryteringen av Lennart kommer rätt i tiden då våra satsningar och investeringar blir både fler och är av allt större karaktär. Jag kommer fortsatt ansvara för flera av dessa bolag och projekt. Nu med än större närvaro.”
Anders Nelson, VD Backahill AB.

Kontaktpersoner:
Anders Nelson 0431 – 41 51 01, nelson [at] backahill.se
Magnus Swärdh 0431 – 41 51 02, swardh [at] backahill.se

Bifogade filer

To the top