100 % Gram Hotels

Backahill har per 30 december 2020 förvärvat resterande aktier i bolaget Destination Bjäre Holding AB från BL Alléinvest AB. 

Detta innebär att driftbolaget för hotellen, Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell, även kallat GRAM Hotels kommer att drivas som ett helägt dotterbolag i Backahill koncernen. Marcus Thuresson, vd för driftbolaget från den 1 oktober kommer fortsatt leda bolaget. - Även om 2020 varit ett annorlunda och utmanande år ser vi med stor entusiasm framåt och med de investeringar vi gjorde under 2020 och fortsätter att göra 2021 kommer våra anläggningar att vara attraktiva destinationer att åka till för en lång tid framöver, säger Lennart Mauritzson vd & koncernchef på Backahill. Vi vill även än en gång tacka Lars Henningsson för hans engagemang och bidrag till utvecklingen av GRAM Hotels.