Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill AB i siffror

Här några av de viktigaste siffrorna.

Vill du ha mer detaljerad information kan du titta i vårt bokslut. Beställ det genom att skriva några rader till info [at] backahill.se

Samtliga belopp i tkr

KONCERNEN 2018 2017 2016
Nettoomsättning 268 867 208 197 199 434
Resultat efter finansiella poster 441 760 584 587 544 638
Balansomslutning 9 306 314 8 752 451 8 139777
Soliditet (%) 75,46 74,60 74,13
MODERBOLAGET 2018 2017 2016
Nettoomsättning 4 009 4 878 4 291
Resultat efter finansiella poster         23 553 302 098 385 915
Balansomslutning 4 286 161 4 305 932 4 056 087
Soliditet (%) 87,68 87,74 85,96

Ytterligare information om senaste bokslut ges i årsredovisningen, om årsredovisning önskas kan anmälan göras på info [at] backahill.se.

To the top