Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill AB i siffror

Här några av de viktigaste siffrorna.

Vill du ha mer detaljerad information kan du titta i vårt bokslut. Beställ det genom att skriva några rader till info [at] backahill.se

Samtliga belopp i tkr

KONCERNEN 2017 2016 2015
Nettoomsättning 208 197 199 434 216 342
Resultat efter finansiella poster 584 587 544 638 495 111
Balansomslutning 8 752 451 8 139 777 7 798 694
Soliditet (%) 74,60 74,13 70,61
MODERBOLAGET 2017 2016 2015
Nettoomsättning 4 878 4 291 3 3 42
Resultat efter finansiella poster         302 098 385 915 32 008
Balansomslutning 4 305 932 4 056 087 4 119 130
Soliditet (%) 87,74 85,96 74,98

Ytterligare information om senaste bokslut ges i årsredovisningen, om årsredovisning önskas kan anmälan göras på info [at] backahill.se.

To the top