Hyresgäst lokaler

 Nu inför vi Gröna hyresavtal
 
Backahill erbjuder numera alla kommersiella hyresgäster så kallade Gröna hyresavtal.
Gröna hyresavtal är en samverkansform för hyresgäst och fastighetsägare att tillsammans minska lokalernas miljöpåverkan.
-Vi vill erbjuda gröna hyresavtal av främst två anledningar. Dels vill vi aktivt driva hållbarhetsarbete och miljöfrågor tillsammans med våra kunder. Vi övertygade om att om vi gör gemensam sak i miljöfrågor som rör våra lokaler kan vi nå ännu längre än om var och en arbetar med det på var sitt håll. Vår bedömning, och förhoppning, är också att detta i högre utsträckning kommer att efterfrågas från våra kunder.
 
Att teckna ett Grönt hyresavtal innebär att en s.k. grön bilaga läggs till det ordinarie hyresavtalet. Den beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Exempel på områden som ingår är inomhusmiljö, energieffektivisering, materialval och avfallshantering.

Felanmälan

Mina sidor loggar du in och kan på ett säkert sett komma åt de handlingar som ligger till grund för dig som hyresgäst till Backahill. Du hittar dina hyreskontrakt och hyresavier. Vi kommer också att lägga in mer info efter hand. Har vi någon allmän information till våra hyresgäster kan den också hittas här såväl som via brev eller anslag i trapphusen.

Logga in på Mina sidor >>


Felanmälan Ängelholm
Felanmälan görs på telefon 0431-41 51 05 eller 0431-41 51 00
Våra besökstider är mån–fre 9:00-12:00

Felanmälan Båstad
Felanmälan görs på service@bastadforetagsby.se
Våra öppettider är mån–fre 07:00-16:00

Frågor & Svar
Vem kontaktar jag om det uppstår något fel i min lokal eller i fastigheten?

Felanmälan görs på telefon 0431-41 51 05, eller ring vår växel på 0431-41 51 00 så blir Ni kopplad till rätt person. Felanmälan görs varje helgfri vardag mellan kl 08.30-12:00 samt 13:00-16:30

Finns även mindre kontor i Backahills bestånd?

Ja, vi har allt ifrån kontorshotell till större kontor i centrala lägen.

Vem kontaktar vi gällande lokaler och gör intresseanmälan?

Kontaktperson för lokalerna är Jerry Zander som nås på 0431-415106 eller zander@backahill.se

Har ni mark för etablering?

Ja, vi har industrimark där nybyggnation med lokalanpassning kan ske

Hur sköter ni förvaltningen?

Backahill har egen personal som sköter förvaltning samt teknisk skötsel

Sök lokaler & kontor 

Information för dig
som söker lokaler.

Sök bostad

Information för dig 
som söker bostad.

Affärsidé & strategi 

Vår Vd & Koncernchef
Lennart Mauritzson

Redo med en stark organisation 

Läs mer