Hyresgäst bostäder
Felanmälan

Mina sidor loggar du in och kan på ett säkert sätt komma åt de handlingar som ligger till grund för dig som hyresgäst till Backahill. Du hittar dina hyreskontrakt och hyresavier. Vi kommer också att lägga in mer info efter hand. Har vi någon allmän information till våra hyresgäster kan den också hittas här såväl som via brev eller anslag i trapphusen.

Logga in på Mina sidor >>


Felanmälan Ängelholm
Felanmälan görs på telefon 0431-41 51 05 eller 0431-41 51 00
Våra besökstider är mån–fre 9:00-12:00

Felanmälan Båstad
Felanmälan görs på service@bastadforetagsby.se
Våra öppettider är mån–fre 07:00-16:00

Frågor & Svar
Vem kontaktar jag om det uppstår något fel i min lägenhet eller i fastigheten?

Felanmälan görs på telefon 0431-41 51 05, eller ring vår växel på 0431-41 51 00 så blir Ni kopplad till rätt person. Felanmälan görs varje helgfri vardag mellan kl 08.30-12:00 samt 13:00-16:30

Om det är fara för fastighet eller person och felanmälan eller Backahill har stängt, så ringer Ni till Securitas Fastighets Jour på telefon 040-28 20 50.

OBS! är ärendet inte akut och Ni ringer ut jouren kommer Vi debitera Er för utryckningen

Vid allvarlig störning och fara ring Polisen på 114 14

Jag ska säga upp min lägenhet. Hur lång är uppsägningstiden?

Kontraktet ska sägas upp minst tre månader innan du ska flytta. Uppsägningstiden räknas från nästa månadsskifte efter uppsägning, alltså tre hela kalendermånader. Uppsägning ska göras skriftligen. På baksidan av ditt hyresavtal finns möjlighet att skriva en uppsägning.

Vid dödsfall kan dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte.

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Hur gör jag?

Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du lämna in en ansökningsblankett och intyg till oss för att få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd kan lämnas om du inte själv har tillfälle att använda din lägenhet och har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, t ex arbete eller studier på annan ort

Jag ska flytta och min kompis behöver en lägenhet. Kan jag överlåta lägenheten till hen?

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen.

Vi ska separera men jag står inte med på avtalet. Kan jag ändå bo kvar i lägenheten?

Ja, om du har varit skriven på adressen, varit stadigt sammanboende samt uppfyller vår uthyrningspolicy. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen

Är det tillåtet att ha inneboende?

Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten. Du får också ha inneboende i lägenheten utan att be om lov om du själv bor där. Du kan inte överlåta hyresrätten till en inneboende utan tillstånd

Får jag sätta in en tvättmaskin eller diskmaskin?

Ja, om det finns förberett för el och vatten. Installationen ska utföras av person med behörighet. Detta sker dock på eget ansvar och du måste anlita en VVS-firma. Backahill ansvarar inte för eventuella fel eller underhåll av maskinerna. När du flyttar ut ska du ta bort maskinen och återställa lägenheten.

Får jag själv måla om eller tapetsera i lägenheten?

Ja, så länge det är fackmannamässigt utfört.

Jag tycker att det är kallt i lägenheten. Vad kan jag göra?

Se till att termostaterna är ställda i maxläge.

Se till att soffor eller långa gardiner inte hindrar värmespridningen från elementet.

Tänk på att vädra på rätt sätt. Tvärdrag en kort stund ger bra med frisk luft och samtidigt kyler du inte ner din lägenhet.

Har du ändå inte 21°C när du mäter temperaturen mitt i rummet en meter över golvet så gör du en felanmälan.

När sätts värmen på i lägenheten?

Utetemperaturen avgör när värmeanläggningen är igång. Under dagtid slås värmen på om utetemperaturen är kallare än ca 15°C och nattetid om utetemperaturen är kallare än ca 10°C.

Sök lokaler & kontor 

Information för dig
som söker lokaler.

Sök bostad

Information för dig 
som söker bostad.

Affärsidé & strategi 

Vår Vd & Koncernchef
Lennart Mauritzson

Redo med en stark organisation 

Läs mer