En tydlig framtid för Backahill

Det starka entreprenörskapet, fastighetsutvecklingen och samhällsengagemanget fortsätter att vara grunden för Backahill när ägarna Sara Karlsson och Svante Paulsson tittar framåt.


”Det ska bli både roligt och spännande att sätta vår prägel framåt”


Generationsskiftet på Backahill har egentligen pågått under lång tid. Erik Paulssons två barn, Sara Karlsson och Svante Paulsson, har länge varit djupt engagerade i Backahills utveckling. I september 2022 tog Sara och Svante officiellt över och äger nu 50 procent vardera av familjebolaget. – Vi antar utmaningen med övertagandet och tycker att det ska bli både roligt och spännande att sätta vår prägel framåt, säger Svante. Under bolagets 25 år har Eriks starka entreprenörsanda och fingertoppskänsla vad gäller affärer fått Backahill att växa till en framstående fastighetskoncern med betydande aktieposter i fem noterade fastighetsbolag, men också ett stort innehav av bostäder och kommersiella lokaler i främst Ängelholm och Båstad. Lägg till det en mängd andra verksamheter, mer eller mindre löst sammankopplade med fastighetsaffären. Från 2020 är Lennart Mauritzson vd och koncernchef för Backahill och sedan dess har bolaget blivit allt tydligare i sin inriktning. – Lennart är proffs på de stora penseldragen. Innan har det varit både högt och lågt.


Det har blivit tydligare för hela gruppen nu. Utan en klar struktur är det lätt att hamna i projekt som vi inte ska hålla på med, säger Sara. Under de senaste tre åren har vissa innehav som inte hört till kärnverksamheten avyttrats. Till dessa hör SkiStar, SBB och Cernelle samt Competensum medan Backahill köpt Torekov Hotell som komplement inom GRAM Group, hotell- och restaurangoperatören som Backahill dessutom förvärvade till 100 procent (från 50 procent) vid årsskiftet 2020/ 2021. Vidare har flera stora byggprojekt färdigställts, såsom omvandlingen av gamla Hotel Continental till lägenheter, förtätningsprojektet Fågelsången, båda i Ängelholm samt Gamlegården i Båstad. – Vi har samsyn med Lennart. Vi ska smalna ner

”Nu tar vi företaget vidare på vårt sätt”
 

vår verksamhet, vi vill inte vara överallt. Nu är det lättare för oss att säga ja eller nej till propåer. Det har blivit enklare och tydligare. Det var svårt med SkiStar för det låg oss varmt om hjärtat, men det var rätt beslut att sälja, konstaterar Svante. – Vi har börjat hitta våra roller, våra styrkor och svagheter. Vi behöver vara transparenta, och stötta och rådfråga varandra. När vi känner att saker inte fungerar vill vi gärna vara med och bidra, fortsätter Sara. De tre affärsområdena Fastighetsutveckling, Destinationsutveckling och Invest klargör var prioriteringarna finns. De lokala satsningarna i Ängelholm och Båstad har blivit fler. Grunden ligger alltjämt i fastigheter. – Vi gör nödvändiga förändringar och fattar några större strategiska beslut för att stå stadigt. De tre affärsområdena utgör en stabil bas för att utveckla och skapa levande samhällen som vi brinner för. Vi vill bygga attraktiva destinationer av Ängelholm och Båstad, förklarar Sara. – Nu tar vi företaget vidare på vårt sätt. De förändringar vi gjort skapar möjligheter att gå in i rätt saker. Vi strukturerar företaget så att vi känner glädje i det vi gör, fortsätter Svante. Sara och Svante tar över i en orolig tid.

Coronapandemin skapade stora störningar i världsekonomin och följdes av kriget i Ukraina som satte igång ytterligare omvälvande rörelser med högre räntor, inflation och energikostnader som följd. Men en omvärld i gungning är inget de båda syskonen ligger vakna på nätterna för. Den inslagna vägen ligger fast. Befintliga fastighetsinnehav handlar visserligen om förvaltning, men både Svante och Sara har ärvt pappa Eriks entreprenörsanda. – Vi fortsätter med de projekt vi har satt igång. Att våga satsa är viktigt och vi har de finansiella musklerna att dra igång saker. Vi gasar snarare än bromsar och utvecklar i både Ängelholm och Båstad. Vi kan jobba långsiktigt. Samtidigt är det viktigt att 

vara ödmjuk – de beslut vi tog kring konsolidering för några år sedan var kanske tråkiga men bra, säger Svante. Ett av familjen Paulssons allra största hjärteprojekt är Norrvikens trädgårdar. Ägandet är numera placerat i Epax, ett familjeägt bolag som står utanför Backahillkoncernen. – Norrviken är under uppbyggnad och kostar mycket pengar att utveckla, så vi har valt att lägga det där. Vi tänker långsiktigt så att Norrviken kan leva vidare, förklarar Svante. Backahill har inte bara förtydligat riktningen utan också stärkt organisationen väsentligt de senaste två åren. I takt med att företaget växer i antal med

arbetare ökar också behovet av tydlighet internt. Därför pågår ett intensivt arbete med bolagets vision och värderingar. – Vi förvaltar ett arv vad gäller företagskultur och värdegrund. Det handlar om att vara prestigelös, ödmjuk och att sätta kunden i fokus. Det här är extra viktigt eftersom vi är en så pass dominerande aktör lokalt, berättar Svante. – Kvalitet genomsyrar oss. Det ska finnas två vinnare i en affär. Vi är uppväxta med dessa värderingar. De sitter i vår ryggmärg, säger Sara. Värdegrundsarbetet ska vara klart och rullas ut i organisationen under 2023, ett år då bolaget firar 25 spännande år av utveckling och framgång.