Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backastad & Hansan – vår representation i Stockholm

Vi har kunskap, erfarenhet och ett stort nätverk inom fastigheter och finans. Vår roll är att generera affärer – som aktiv partner eller rådgivare.

Passion för människor och affärer
Vår närvaro i Stockholm fungerar som ett affärsnav där våra gedigna meriter och omfattande nätverk inom fastighets- och finanssektorn tillsammans utgör en bas för affärer. Vi agerar som allt från rådgivare till aktiv partner i projekt som kräver en stark resurs i form av kompetens, ledning och finansiellt nätverk.

To the top