Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Våra fastigheter och projekt inom vård och omsorg.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Hansan – vår representation i Stockholm

Hansan är verksam inom förvärv och utveckling av fastigheter och projekt. Vi är en partner som hjälper företag och människor att generera affärer. Det kan vara genom partner- eller delägarskap, genom finansiell rådgivning eller råd inom fastighetssektorn. 

Passion för människor och affärer
Hansan är aktiv med olika kapitalmarknadsprojekt, ledning, styrning och utvecklande av nyskapade affärsinitiativ. Nytänkande och entreprenörskap är två ord som är styrande för vår verksamhet.

To the top