Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backastad

Vår affärsidé inrymmer stadsutveckling med helhetssyn – fokus på hyresrätter, kategoriboenden och stadsdelsfastigheter inom en timmes restid från Stockholm.

Vårt bolag Backastad deltar i samhällsbyggandet som en stabil och seriös utvecklare och förvaltare av hyresbostäder och stadsdelsfastigheter genom egen projektutveckling och förädling av fastigheter.

I dagsläget arbetar vi med ett projekt för seniorer i Graninge, Nacka. Där byggs ett vårdboende med 54 enheter, en mindre bostadsrättsförening med 12 lägenheter för seniorer samtidigt som ombyggnationen av den gamla Stiftsgården till en modern anläggning med restaurang, gym och andra wellness-faciliteter färdigställs. Samtliga är inflyttningsklara till sommaren 2019. Nästa etapp planeras starta 2019 och inrymmer ca 40 lägenheter med konceptet ”Aktiv & Trygg” – hyresrätter för seniorer. Därutöver finns möjlighet att uppföra ytterligare ca 80 bostäder i projektet. 

Vi färdigställer också ombyggnationen av den gamla sanitetsporslinsfabriken i Gustavsberg som kommer att inrymma 250 lägenheter med industrikaraktär.

2018 förvärvades mark i Nyköping, beläget vid resecentrum, där det planläggs för cirka 13 000 kvm BTA för hyresbostäder. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019.

 

 

To the top