Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Våra fastigheter och projekt inom vård och omsorg.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backastad

Vår affärsidé är att skapa möjligheter för människor att bo bra på äldre dar. Därför utvecklar vi seniorbostäder, trygghetsbostäder och bostäder för vård och omsorg – gärna i kombination.

Vårt bolag Backastad i Stockholm är inriktat på samhällsbyggande och även bostadsutveckling. Vi arbetar aktivt med att identifiera mark för nyproduktion men också med att omvandla befintliga fastigheter som vi bedömer har potential för det här segmentet. Tack vare vår spetskompetens och erfarenhet är vi en intressant samarbetspartner för både kommuner och privata vårdgivare.

AKTUELLA PROJEKT

I dagsläget arbetar vi med ett flertal olika projekt inom senior/äldreboende. Det största är Graninge stiftsgård som vi förvärvade med avsikt att skapa ett attraktivt livsstilsboende för äldre. Hösten 2013 inledde vi detaljplanearbetet tillsammans med Nacka kommun och Silver Life som är vår hyresgäst för vård- och omsorgsboendet. I december 2015 vann detaljplanen laga kraft. Bruttoarean är 18 500 kvadratmeter och projektet omfattar ett vårdboende med 54 lägenheter och ytterligare 130–140 seniorbostäder. Byggstart under våren 2017.

I Vellinge bygger vi ett vårdboende som kommer att ha Attendo som hyresgäst. Det handlar om 54 platser och en bruttoarea på 4 000 kvadratmeter. Planerad inflyttning våren/försommaren 2017.

Vi har även påbörjat uppförandet av 56 lägenheter i Kävlinge. Det kommer att bli 48 hyresrätter med inflyttning efter sommaren 2017och ett LSS-boende med vårdbolaget Nytida som hyresgäst. Det är ett långsiktigt hyresavtal och omfattar 8 lägenheter.

I Falsterbo planerar vi att bygga 25–30 seniorlägenheter i en fastighet som vi förvärvade 2013. Detaljplanen förväntas gå ut på samråd under våren 2016. 

 

To the top