Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill Utveckling

Vi investerar i lokala och regionala verksamheter som vi bedömer ha stor utvecklingspotential. Särskilt om de drivs i en sann entreprenörsanda.

Alla framgångsrika företag har en gång varit små. Backahill Utveckling investerar i verksamheter som har svårt att ta nästa steg i sin utveckling trots att det finns en stark vilja, lysande idéer och utmärkta produkter. Vår idé är att hjälpa dessa företag till nästa nivå genom att erbjuda finansiella resurser, entreprenörskap, kompetens och ett stort nätverk.

OLIKA SAMARBETEN
I dag har vi en utvecklingsportfölj som består av utvecklingsprojekt, börsinnehav och kommande börsprojekt. Ofta handlar det om verksamheter inom byggeller fastighetsbranschen. Vi är aktiva i utvecklingen av turistnäringen i de svenska fjällen och har även intressen i andra branscher, bland annat i läkemedelsföretaget Cernelle.

To the top