Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Agardhsgården

Agardhsgården är en av de historiskt viktigaste byggnaderna i Båstad , med anor sedan 1700-talet.

Familjen Agardhs överhuvud var handlare och stadsförman och ledde försvaret av Båstad mot ryska flottangreppet 1788. Hans son K.A. Agardh (f. 1785) blev känd naturvetare och biskop. Dagens byggnad är till större delen från slutet av 1800-talet.

Agardhsgatan är Båstads kulturbärare. De flesta hus som överlevde branden 1870 ligger väster om bäcken. 

Nu renoveras gården och 20 små hyresrätter inreds i befintliga byggnader kring en klassisk gårdsplan. Byggnaderna har mycket inbyggd charm i form av skevhet, vinklar och vrår som fortfarande kommer att kunna upplevas. Projektet planeras i nära samarbete med antikvarie så att Agardhsgården inte mister sin unika charm när den moderniseras och brand- och ljudsäkras. Ny inredning kommer att andas enkelhet med naturliga material och utföranden som gårdar hade förr.

Tidplan. Färdigt våren 2018.

 

 

Lägenheter Agardhsgården

 

 

Samtliga lägenheter är nu tillsatta.

 

To the top