Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Våra fastigheter och projekt inom vård och omsorg.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill AB i siffror

Här några av de viktigaste siffrorna.

Vill du ha mer detaljerad information kan du titta i vårt bokslut. Beställ det genom att skriva några rader till info [at] backahill.se

Samtliga belopp i tkr

KONCERNEN 2016 2015 2014
Nettoomsättning 199 434 216 342 242 429
Resultat efter finansiella poster 544 638 495 111 839 037
Balansomslutning 8 139 777 7 798 694 7 63 121
Soliditet (%) 74,13 70,61 65,96
MODERBOLAGET 2016 2015 2014
Nettoomsättning 4 291 3 342 3 606
Resultat efter finansiella poster         385 915 32 008 474 421
Balansomslutning 4 056 087 4 119 130 4 140 140
Soliditet (%) 85,96 74,98 74,74

Ytterligare information om senaste bokslut ges i årsredovisningen, om årsredovisning önskas kan anmälan göras på info [at] backahill.se.

To the top