Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Våra fastigheter och projekt inom vård och omsorg.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

Backahill AB i siffror

Här några av de viktigaste siffrorna.

Vill du ha mer detaljerad information kan du titta i vårt bokslut. Beställ det genom att skriva några rader till info [at] backahill.se

Samtliga belopp i tkr

KONCERNEN 2015 2014 2013
Nettoomsättning 216 342 242 429 470 369
Resultat efter finansiella poster 495 111 839 037 1 035 952
Balansomslutning 7 798 694 7 631 210 7 186 196
Soliditet (%) 70,61 65,96 58,76
MODERBOLAGET 2015 2014 2013
Nettoomsättning 3 342 3 606 3 311
Resultat efter finansiella poster         32 008 474 421 166 956
Balansomslutning 4 119 130 4 140 141 2 925 277
Soliditet (%) 74,98 74,74 93,75

Ytterligare information om senaste bokslut ges i årsredovisningen, om årsredovisning önskas kan anmälan göras på info [at] backahill.se.

To the top